seks telefon – sposób na normalne rozmowy o perwersjach


Była to noc tak pełna zma- gań i rozmów, pasji i gniewu, łez i zaklęć, nicn wiści i upojenia, iż zdawała mi się wiecznością i my oboje, staczający się we wspólnym uściśl w przepaść, jedno żądne śmierci, drugie walc uparcie o życie, nie mogliśmy wyjść z tych śmiał telnych zapasów inaczej niż całkowicie przeobrl żeni. Ale nie chcę o tym mówić. Nie podejmuję się tych chwil opisywać.

Top